TSD SİNOP ŞUBE BAŞKANI MURAT KARAGÜLMEZ'İN EVDE BAKIM YARDIMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI!
  • Tarih: 28 Ağustos 2023
  • Yazar:

TSD SİNOP ŞUBE BAŞKANI MURAT KARAGÜLMEZ'İN EVDE BAKIM YARDIMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI!

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Sinop Şube Başkanı Murat Karagülmez, geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe giren “Evde Bakım Yönetmeliği”nin mevcut haliyle birçok sorunu ve hak kaybını doğurduğunu belirterek, yönetmeliğin engelli örgütlerinin de katılımıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

TSD Sinop Şubesi Başkanı Murat Karagülmez, engelli bakım yönetmeliğinin engelli bireylere yaşattığı sorunlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Mevcut yönetmeliğin engelli yardımının alınmasını ağır şartlara bağladığını ifade eden TSD Sinop Şubesi Başkanı Murat Karagülmez, yönetmeliğin bu haliyle, zaten geçim sıkıntısı yaşayan engelli bireyleri daha da zor şartlara sürüklediğini söyledi. Karagülmez; “Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2023 tarihli sayısında yayımlanan “Evde Bakım Yönetmeliği”ne ilişkin olarak daha ilk günden başlayarak olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısı yapmıştık.
Yönetmelik her şeyden önce engellilerin görüşleri alınmadan hazırlanmıştır. Daha da ötesi yapılan değişikliklerle evde bakım yardımının alınması ağır koşullara bağlanmıştır.

Sadece gelir testinde istenen kişi başı hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinden az olması kuralı bile yanlış ve asgari ücret kavramının doğru algılanmadığının kanıtıdır.

Asgari ücret, bir kişinin yaşamını sürdürebilmesi için belirlendiği savunulan en düşük gelirdir. Yıllardır belirlenen asgari ücret bir kişinin ancak gıda harcaması için dahi yetersiz kalmaktadır.

Hanede kişi başına gelirin asgari ücretten daha az olması, aslında o hanede engelli olmasa bile sosyal desteğe ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ancak bu yalın gerçek görmezden gelinmektedir.

Öte yandan gelir getirmese bile sahip olunan varlıkların gelir testinde değer olarak kabul edilmesi, kişi başı hane gelirini yüksek göstermekte gelir testinden geçilmesini engellemektedir.
Yapılan düzenleme, açık biçimde binlerce engelli ve ailesinin evde bakım yardımı almasını önleyecek içeriktedir ve üzülerek söylemek zorundayız ki; bu yardımdan yararlanmakta olanlar sahip oldukları haklarını yitirmeye başlamıştır” dedi.

YÖNETMELİK, ENGELLİ ÖRGÜTLERİNİN DE KATILIMIYLA YENİDEN DÜZENLENMELİ
Engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar daha fazla büyümeden sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen TSD Sinop Şubesi Başkanı Murat Karagülmez, yönetmeliğin engelli örgütlerinin de katılımıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Karagülmez; “Evde bakım yardımı, bakıma muhtaç bir engellinin temel gereksinimlerinin karşılanması için olduğu kadar, ona bakmak için evde kalmak zorunda olan aile bireyinin de geçimini sürdürmesini sağlamalıdır. Ancak böyle bir yaklaşım yoktur.
Aile ve Sosyal Bakanlığı vizyonlarını şu şekilde açıklamaktadır: “Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak.” 

Oysa yapılan düzenlemeler bu “vizyon” yaklaşımının çok uzağındadır. Sorun daha fazla derinleşmeden, yönetmelik engelli örgütlerinin de katılımıyla yeniden düzenlenmeli ve evde bakım yardımı gerçek anlamda amacına uygun hale getirilmelidir.

Şu çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: Engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşturulması, uluslararası hukuk ve yasalarımız açısından tüm haklarından gerçekten yararlanabilmesi için gerekli politikalar yine doğrudan sorunu yaşayan engellilerin katılımıyla oluşturulabilir, uygulanabilir ve denetlenebilir” diye konuştu.

Etiketler:

,