TSD GAZİANTEP ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI !
  • Tarih: 04 Mart 2021
  • Yazar:

TSD GAZİANTEP ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI !

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi

Derneğimizin  Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2021 tarih Cumartesi günü saat 11:00 'da 29 Ekim Mah. Şehit Rüstem Öztürk Cd. No :46 Şehitkamil /Gaziantep /Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi Salonunda adresinde aşağıdaki gündem ile toplanılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanılamadığı takdirde, yeter sayısı aranmaksızın 27 Mart 2021 Cumartesi   Günü Saat : 11:00 'da  29 Ekim Mah. Şehit Rüstem Öztürk Cd. No :46 Şehitkamil /Gaziantep /Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi Salonunda aynı gündem maddesi ile toplanılacaktır.  

Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri Aşağıdaki Gibidir :

 

                                                                                                         Hulusi KALENDER 

                                                                                                              Şube Başkanı

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama ile Saygı Duruşu

2-Divan Başkanı Ve Saygı Duruşu

3-Faaliyet Raporunun Okunması 

4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması 

5-Raporlar Üzerinde görüşme açılması 

6-Raporlar Üzerinde ayrı ayrı ibra edilmesi 

7-Raporlar üzerindeBütçe Görüşülmesi 

8-.Tüzüğümüzün 32. maddesi Şube Yönetim Kurulunun oluşumu,Görev ve Yetkileri ;a-fıkrası Şube Yönetim Şube Genel Kurulunca tek dereceli sakat üyeler arasından seçilerek birv başkan ile üye sayısı 500 kadar olan şubelerde 4 501-2000 arasında olan şubelerde  6 ve 2001 den fazla olan şubelerde ise 8  asil üyeden oluşur.

Şube Genel kurulunda asil üye sayısı kadar yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçilir. ( Şube Yönetim Kurulu  asil ve yedek üyelerinde sakatlık şartı aranmaz ) maddesi gereğince üye sayımızın 500 üye altına düşmesi nedeniyle Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 4 er üyeden olması  hususunda tüzük kararının uygulanması .

 

9- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri , Denetleme asil ve yedek üyeleri Disiplin Kurulu Asil ve yedek üyeleri, Üst Kurul Delegeleri Seçimi 

10-Dilek ve Temenniler

11- Kapanış 

 

Etiketler:

,