TSD ANKARA ŞUBESİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI !
  • Tarih: 01 Nisan 2021
  • Yazar:

TSD ANKARA ŞUBESİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI !

Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu 12.03.2021 tarih 02 nolu kararı ile 5253 sayılı dernekler yasasının mevzuatına göre Tüzüğümüzün  11. maddesinin A bendi gereği www.tds.org.tr ilan sayfasında süresi içerisinde yapılan çağrı ile birincisi 27.03.2021 tarihinde saat:13:00 de Dernek merkezinde yapılmış ve çoğunluk sağlanamamıştır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 30.03.2021 tarih, 2021/16 sayılı İl Hıfzısıhha Kurul Kararında  yer alan 3.maddeye göre; “ Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başı 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak ( etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen toplantıların hafta sonları da  dahil olmak üzere) yapılabilmesinin devamına”

TSD Ankara Şubesinin olağan kararı ve  ilanında belirtildiği gibi 2.cisi 03.04.2021 tarih cumartesi günü saat 13:00 te çoğunluk gözetilmeden yapılacaktır.

Etiketler:

,