İŞKUR ENGELLİ Girişimcilik Hibe Destek Programı
  • Tarih: 08 Aralık 2020
  • Yazar:

İŞKUR ENGELLİ Girişimcilik Hibe Destek Programı

1- KOSGEB Girişimcilik Sertifikası başvuru için ön şarttır. Bu belge e-devlet üzerinden alınır.

2- Girişimcinin resmi olarak belgeleyeceği en az %40 engelinin olması(bedensel, zihinsel vb) gerekmektedir.

3- İŞKUR‟a engelli kaydının yapılması şarttır.

4- Hali hazırda bir işletmesi olan ya da işletmesi olmasa bile devletin hayvancılık sistemine destek alarak kayıt olmuş kişiler bu destekten faydalanamaz.

5- Son 1 yılda iş kurulacak sektörde kapanmış bir işletmesi olmamalı.(açık işletme sahibi zaten başvuramaz)

6- 18 yaşın altındakiler başvuru yapamaz.

7- İşin kurulacağı il sınırlarında ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

8- Hakkında her hangi bir icra dosyası bulunan kişi başvuru yapamaz.

9- Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) sahip olmak.

10- Aralık ayının 18‟i başvuru için son tarihtir.

11- Proje ve diğer evraklar başvuru ekinde İŞKUR „a gönderilir. Proje kabul edildikten sonra 30 gün içinde girişimci işletmesini kurabilir.

12- Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan

 ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

13- Toplam 65.000-TL hibe(geri ödemesiz) destek alınabilir.

DESTEK DETAYI:

a)Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim,  ısınma,  kira  ve  tanıtım)  en  fazla  %  60‟ını  geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c)  Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL.

Hangi evraklarla başvuru yapılacaktır?

1- Talep dilekçesi,

2- Proje Başvuru Formu, 3- Kimlik fotokopisi,

4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,

5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

6- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),

7- Engelli Sağlık Kurulu Raporu‟nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),

8- Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

4-    Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)

5-    Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname. 11-Adli sicil kaydı sorgulama belgesi.

12-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası).

 ·        Detaylı bilgi ve iletişim için Devlet Destekleri uzmanımız Ali Bey ile iletişime geçebilirsiniz.

 İletişim Numarası: 0 553 672 1729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

,