3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlamıyoruz
  • Tarih: 08 Aralık 2020
  • Yazar:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlamıyoruz

Bugün 3 Aralık "Dünya Engelli Farkındalık Günü" münasebetiyle; her geçen gün, ağırlaşan sorunlarımızı defalarca dile getirmek zorunda olduğumuzdan dolayı derin üzüntü ve endişe duymaktayız.

İnsanlığın ulaştığı bugünkü modern hukuk düzeninde kabul edilen ve evrensel olarak tanınan insan haklarının kaynağını, insan olmamız ve doğuştan gelen temel haklara sahip olduğumuz düşüncesinden alır.

Devredilmez olan bu haklar, tüm insanlara eşit olarak sağlanmalı, insan özgürlüğü ve onurlu yaşam hakkı korunmalıdır. Bu hakkın sağlanması ve korunup geliştirilmesi, hayatın içinde  dezavantajlı gruplardan oluşan engelli bireyler için ayrı bir önem arz etmektedir. Bugün engelli bireylerin eğitim hakları yeterli düzeyde karşılanamamakta, engelli bireyler gönderildikleri eğitim kurumlarında kendi kaderine terkedilmektedir. Özel eğitim kurumlarında eğitim adına utanılacak tablolar söz konusudur. Rehabilitasyon ve özel eğitim kurumları adeta gecekondu mantığıyla, devletten para almak maksadıyla kurulmakta, engelli bireylerin eğitim amacınıkarşılamaktan uzak bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Öte yandan, devletin ve yerel yönetimin engelli bireylere yaptığı parasal yardımların engellilerin haklarını karşılayamadığı açıktır.

Bu ödemeler ve pozitif ayrımcılık adı altında getirilen hükümler giderek ayrımcılığın kalıcı teminatına dönüşmekte ve engellilerin sürekli olarak ötelenen haklarının kalıcı olarak gaspına neden olmaktadır. Gerek yerel yönetimlerin gerekse devlet destekli yapılan yardımlardaki asgari ücret kriteri mantık dışıdır. Bilinen o ki asgari ücret, yoksulluk sınırının altındadır.

Oysaki günümüzdeki durum, ötelenmiş hakların tanınıp sağlanması bir yana, yardım temelli sosyal hakların dahi yeterince desteklenmediğine işaret etmektedir. Bu bir şefkât, ahlâk, acıma, empati, zor durumdakine yardım sorunu değil, bir hakkın tanınıp teslim edilmesi sorunudur.

Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği olarak, Milas’ımızda gösterilen çabaların sahaya yansımasının, toplumsal farkındalığın sağlanmasından geçtiğini, bunun ise kısa vadeli siyasi hesaplarla, lütuf ve yardım anlayışıyla değil; hak ve yaşamsal temelli, sürdürülebilir pojeler ve sağlıklı  bir örgütlenme ile başarılacağını hatırlatırız..

Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği

Etiketler:

,